روزی لقمان به پسرش گفت امروز به تو ۳ پند می دهم که کامروا شوی...


اول اینکه سعی کن در زندگی بهترین غذای جهان را بخوری!

دوم اینکه در بهترین بستر و رختخواب جهان بخوابی!

و سوم اینکه در بهترین کاخها و خانه های جهان زندگی کنی!

پسر لقمان گفت: ای پدر ما یک خانواده بسیار فقیر هستیم، چطور می توانم این کارها را انجام دهم؟
لقمان جواب داد: اگر کمی دیر تر و کمتر غذا بخوری، هر غذایی که میخوری، طعم بهترین غذای جهان را می دهد.
اگر بیشتر کار کنی و کمی دیرتر بخوابی، در هر جا که خوابیده ای، احساس می کنی بهترین خوابگاه جهان است.

و اگر با مردم دوستی کنی، در قلب آنها جای می گیری، آنوقت بهترین خانه های جهان مال توست.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 15 اسفند 1389    | توسط: علی عبدالی    | طبقه بندی: عمومی،     |
نظرات()