1.    وقتی من یک کاری را دیرتر تمام می کنم، من کند هستم؛

2.    وقتی رئیسم کار را طول می دهد، او دقیق و کامل است؛

3.    وقتی من کاری را انجام ندهم، من تنبل هستم؛

4.    وقتی رئیسم کاری را انجام ندهد، او مشغول است؛

5.    وقتی کاری را بدون اینکه از من خواسته شود انجام دهم، من قصد دارم خودم را زرنگ جلوه دهم؛ وقتی رئیسم این کار را انجام دهد، او ابتکار عمل بخرج داده است؛

6.    وقتی من سعی در جلب رضایت رئیسم داشته باشم، من چاپلوسم،

7.    وقتی رئیسم رئیسش را راضی نگه دارد، او همکاری می کند؛

8.    وقتی من اشتباهی کنم، من نادان هستم؛

9. وقتی رئیسم اشتباه کند، او مانند دیگران یک انسان است؛

10.                       وقتی من در محل کارم نباشم من در گشت زدن هستم؛

11.                       وقتی رئیسم در دفترش نباشد، او مشغول انجام امور سازمان است؛

12.                       وقتی یک روز  مرخصی استعلاجی داشته باشم، من همیشه مریض هستم؛

13.                       وقتی رئیسم در مرخصی استعلاجی باشد، او حتماً خیلی بیمار است؛

14.                       وقتی من کار خوبی انجام می دهم، رئیسم هرگز به خاطر نمی آورد؛

15.                       وقتی من کار اشتباهی انجام دهم، رئیسم هرگز فراموش نمی کند؛

16.                       وقتی من مرخصی می خواهم، باید کلی دلیل و توجیه بیاورم؛ وقتی رئیسم به مرخصی می رود او به استراحت جهت تمدید قوای جسمی و ذهنی بسیار نیاز دارد.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 8 اردیبهشت 1389    | توسط: علی عبدالی    | طبقه بندی: طنز و سرگرمی،     |
نظرات()