تحقیق بر اساس مولفه هایی خاص تقسیم بندی می شود كه در سطور زیر به برخی از آنها اشاره می شود :

انواع تحقیق بر اساس محقق :

 1. تحقیق فردی

از جمله محاسن تحقیق فردی می توان به عدم تعارض و تناقض در فصول تحقیق ، آزادی عمل محقق اشاره كرد و از معایب این نوع تحقیق به زمانبر بودن و اعتبار علمی كم آن اشاره كرد

 1. تحقیق گروهی

اتمام تحقیق گروهی برخلاف تحقیق فردی عمدتا زمان كمی می برد و به دلیل استفاده از منابع زیاد ودقت نظر چند نفر متخصص روی در یك موضوع واحد ، از اعتبار علمی بالاتری نسبت به تحقیقات فردی برخوردارند كه می توان آنها را در زمره محاسن تحقیقات گروه بر شمرد . اما تحقیقات گروهی معایب هم دارند از جمله: امكان تعارض و تناقض در تدوین فصول ، آزادی عمل كم محققان ، مشكل بودن انتخاب چند نفر همكار هم رده و یك دست ؛ و نیازمند بودن به یك نفر مدیر علمی و اجرایی قوی .

انواع تحقیق بر اساس هدف :

 1. تحقیق بنیادین ، پایه یا نظری :

هدف این نوع تحقیق كشف اصول و نظریات علمی یا گسترش علم است در یك كلام هدف اصلی این نوع تحقیق تولید علم است . ویژگی های این نوع تحقیق عبارتند از :

الف _ زمانبر بودن ؛

ب _ هزینه بر بودن ؛

ج_ هدف ، كشف و اصول نظریات علمی ؛

د_ این نوع تحقیق به دلیل نیاز به بودجه فرآوان و دیربازده بودن كار مراكز علمی و پژوهش دولتی است.

 1. تحقیق كاربردی:

هدف این نوع تحقیق بهبود روشهای تولید است به عبارت ساده تر هدف اصلی این نوع تحقیق كاربرد علوم در مسائل موجود می باشد.ویژگی های این نوع تحقیق عبارتند از :

الف _ نسبت به تحقیقات بنیادین زمان كمتری نیاز دارند؛

ب _ درآمد زا هستند ؛

ج _ هدف ، بهبود روشهای تولید؛

ب _ بیشتر كار مؤسسات خصوصی و دستگاه های اجرایی هستند . البته با توجه به درآمد زا بود برخی مراكز پژوهش دولتی نیز به این سمت و سو هدایت شده اند.

 1. تحقیق توسعه ای:

هدف این نوع تحقیق تدوین دانش فنی یا به عبارتی توسعه فناوری است .

انواع تحقیق بر اساس روش

 1. تحقیق تاریخ
 2. تحقیق توصیفی
 3. تحقیق تحلیلی
 4. تحقیق تجربی
 5. تحقیق آزمایشگاهی
 6. تحقیق همبستگی
 7. ...

انواع تحقیق بر اساس محل

 1. تحقیق كتابخانه ای
 2. تحقیق میدانی

منبع:( www.karshenasan.blogfa.com89/05/06)

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 7 مرداد 1389    | توسط: علی عبدالی    | طبقه بندی: روش تحقیق،     |
نظرات()