خوشبختی ما در سه جمله است  

تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا...  

ولی ما با سه جمله دیگر زندگی مان را تباه می کنیم.

حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 27 اردیبهشت 1389    | توسط: علی عبدالی    | طبقه بندی: عمومی،     |
نظرات()