روش انتخاب کارمندان جدید

برای اینکه تشخیص دهید کارمندان جدید را بهتر است در کدام بخش به کار بگمارید، می توانید به ترتیب زیر عمل کنید
:
400 عدد آجر در اتاقی بگذارید و کارمندان جدید را به آن اتاق هدایت نمایید
.
آنها را ترک کنید و بعد از 6 ساعت بازگردید
. سپس موقعیت ها را تجزیه و تحلیل کنید:
* اگر دارند آجرها را می شمرند، آنها را در بخش حسابداری بگذارید
.
* اگر از نو (برای بار دوم) دارند آجرها را می شمرند، آنها را در بخش ممیزی بگذارید
.
* اگر همه اتاق را با آجرها آشفته کرده اند، آنها را در بخش مهندسی بگذارید
.
* اگر آجرها را به طرزی فوق العاده مرتب کرده اند، آنها را در بخش برنامه ریزی بگذارید
.
* اگر آجرها را به یکدیگر پرتاب می کنند، آنها را در بخش اداری بگذارید
.
* اگر در حال چرت زدن هستند، آنها را در بخش حراست بگذارید
.
* اگر آجرها را تکه تکه کرده اند، آنها را در قسمت فناوری اطلاعات بگذارید
.
* اگر بیکار نشسته اند، آنها را در قسمت نیروی انسانی بگذارید
..
* اگر سعی می کنند آجرها ترکیب های مختلفی داشته باشند و مدام جستجوی بیشتری می کنند و هنوز یک آجر هم تکان نداده اند، آنها را در قسمت حقوق و دستمزد بگذارید
.
* اگر اتاق را ترک کرده اند، آنها را در قسمت بازاریابی بگذارید
.
* اگر به بیرون پنچره خیره شده اند، آنها را در قسمت برنامه ریزی استراتژیک بگذارید
.
* اگر بدون هیچ نشانه ای از تکان خوردن آجرها با یکدیگر در حال حرف زدن هستند، به آنها تبریک بگویید و آنها را در قسمت مدیریت قرار دهید

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 2 خرداد 1389    | توسط: علی عبدالی    | طبقه بندی: طنز و سرگرمی،     |
نظرات()