ج

دروس اختیاری – گرایش مدیریت استراتژیک

5

21

مدیریت تحول و اجرای برنامه‏های استراتژیک

اختیاری

2

22

تحلیلی از استراتژی سازمانهای موفق و ناموفق

اختیاری

2

23

برنامه ریزی استراتژیک

اختیاری

2

24

تحلیل محیط داخلی و بین الملل

اختیاری

2

د

دروس اختیاری گرایش مدیریت تولید و عملیات

5

25

مدیریت تولید و عملیات پیشرفته

اختیاری

2

26

پژوهش عملیات پیشرفته

اختیاری

2

27

مدیریت واحدهای خدماتی

اختیاری

2

28

اقتصاد مهندسی

اختیاری

2

ه

دروس اختیاری گرایش بازاریابی و صادرات

5

29

مدیریت استراتژیک بازاریابی

اختیاری

2

30

تحقیقات بازاریابی

اختیاری

2

31

ارتباطات بازاریابی

اختیاری

2

32

مسائل بازاریابی      بین المللی و صادرات

اختیاری

2

 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 27 اردیبهشت 1389    | توسط: علی عبدالی    | طبقه بندی: مدیریت،     |
نظرات()