ردیف

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

الف

دروس جبرانی

16

1

روش تحقیق

جبرانی

2

2

آمار و کاربرد آن در مدیریت

جبرانی

2

3

زبان تخصصی

جبرانی

2

4

مدیریت تولید و عملیات

جبرانی

2

5

اصول بازرگانی و تجارت

جبرانی

2

6

مبانی علم اقتصاد

جبرانی

2

7

تحقیق در عملیات

جبرانی

2

8

قران کریم

در صورتی که در مقطع کارشناسی اخذ نشده باشد

1

9

وصایای امام (ره)

در صورتی که در مقطع کارشناسی اخذ نشده باشد

1

ب

دروس اختصاصی

27

10

مدیریت سازمانهای پیچیده سازنها

اصلی

2+1

11

تحلیل رفتاری و مدیریت منابع انسانی

اصلی

2+1

12

حسابداری مدیریت

اصلی

2

13

مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت

اصلی

2

14

مدیریت تکنولوژی و نوآوری

اصلی

2

15

مدیریت طرحهای توسعه

اصلی

2

16

بازاریابی

اصلی

2

17

بازرگانی بین‏الملل

اصلی

2

18

سیستمهای اطلاعاتی مدیت

اصلی

1+1

19

مهارتهای عمومی مدیریت

اصلی

2

20

پایان نامه

اصلی

4

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 22 اردیبهشت 1389    | توسط: علی عبدالی    | طبقه بندی: مدیریت،     |
نظرات()