3- مرور بررسی‏های قبلی

·                  برای کسب اطلاعات در زمینه مورد تحقیق می باید به منابع مرجع مراجعه نمود منظور از منابع مرجع هر فرد یا هر چیزی است که به عنوان ماخذ اطلاعات مورد مراجعه قرار می گیرد بویژه آنها که مورد مراجعه فوری قرار می گیرند. کتابهای مرجع معمولا به گونه ای تالیف می شوند که هر کسی می تواند اطلاعات مورد نیاز خود را به راحتی و سرعت در آنها پیدا کند. مهمترین منابع دردسری عبارتند از:

·                   نظرات افراد متخصص و صاحب نظران

·                   منابع منتشر شده

·                                           مراجع غیر ادواری شامل:

·                  کتابشناسی ها

·                  دانشنامه ها

·                  فرهنگ ها  

·                  دستنامه ها

·                  درسنامه ها  

·                  دستور نامه ها

·                  سالنامه ها

·                  اطلس ها

·                  نشان نامه ها

·                  سرگذشت نامه ها

·                   مراجع ادواری شامل :

·                    کتابشناسی ها

·                   فهرست های مندرجات :کتاب، نشریات ادواری مثل ژورنالها

·                   منابع منتشر نشد ه شامل :

·                  پایان نامه ها

·                  گزارش های فنی

·                  گزارش تحقیق

·                  آمارها 

·                  پروانه های ثبت اختراعات

·                  صورت جلسه ها

·                  مشاهدات فردی 

 بانکهای اطلاعاتی در اینترنت همچون :  Medline  برای استفاده از مدلاین می توانید از لینک های سمت راست صفحه استفاده کنید.

  منبع: دکتر محمد کمالی به نقل از سایت؛ www.mkamali.com


نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 15 اردیبهشت 1389    | توسط: علی عبدالی    | طبقه بندی: روش تحقیق،     |
نظرات()