1-    بیان مسئله تحقیق:

·           بدنبال پیدا کردن مساله و تدوین پرسش تحقیق لازم است تا به شکلی جزیی تر در مورد مساله وخصوصیات آن و مشکلات ناشی از وجود آن در جامعه اظهار نظر کرد. این بیانات باید براساس دانستنی های موجود در منابع علمی نسبت به مساله شکل داده شود.هرچه استناد ها به منابع در این قسمت بیشتر صورت پذیرد ، پذیرش سهل تر برای تحقیق را نزد تصمیم گیرندگان به دنبال خواهد داشت.

·         توصیه می شود تا قبل از نوشتن این قسمت ، اقدام به تجزیه و تحلیۀ مساله کرد. با این کار نسبت به متغیرهای تاثیر گذار بر آن به خوبی آشنا شده و از آنها به هنگام نوشتن می توان استفاده نمود. برای این کار می توان یکی از روش های موجود را بکاربست. متداولترین روش ها برای تجزیه و تحلیل مساله عبارتند از:

·          شبكه علیت

·          نمودار استخوان ماهی

·          نمودارشش كلمه ای( که؟  ،کی؟ ،کجا؟ ، چگونه؟ ،چی؟ ،چرا؟)

·         برای بیان مساله تحقیق باید به نكات زیر توجه نمود و سعی کرد تا به شیوه ای مناسب  موارد زیر در متن آورده شود:

·          اطلاعات زمینه ای در مورد موضوع مورد مطالعه

·         توصیف دقیق مسأله  

·          نحوه بروز یا وقوع

·          وسعت و شدت مساله و عوارض ناشی از آن در جامعه

·          عوامل دخیل در بروز مسأله

·          نحوه برخورد فعلی با مساله

·          آنچه درمورد راه حل مساله می اندیشید

·          فواید پژوهش و نتایجی  که از حل مشكل انتظار می رود

 

 

3- مرور بررسی‏های قبلی

·                  برای کسب اطلاعات در زمینه مورد تحقیق می باید به منابع مرجع مراجعه نمود منظور از منابع مرجع هر فرد یا هر چیزی است که به عنوان ماخذ اطلاعات مورد مراجعه قرار می گیرد بویژه آنها که مورد مراجعه فوری قرار می گیرند. کتابهای مرجع معمولا به گونه ای تالیف می شوند که هر کسی می تواند اطلاعات مورد نیاز خود را به راحتی و سرعت در آنها پیدا کند. مهمترین منابع دردسری عبارتند از:

·                   نظرات افراد متخصص و صاحب نظران

·                   منابع منتشر شده

·                                           مراجع غیر ادواری شامل:

·                  کتابشناسی ها

·                  دانشنامه ها

·                  فرهنگ ها  

·                  دستنامه ها

·                  درسنامه ها  

·                  دستور نامه ها

·                  سالنامه ها

·                  اطلس ها

·                  نشان نامه ها

·                  سرگذشت نامه ها

·                   مراجع ادواری شامل :

·                    کتابشناسی ها

·                   فهرست های مندرجات :کتاب، نشریات ادواری مثل ژورنالها

·                   منابع منتشر نشد ه شامل :

·                  پایان نامه ها

·                  گزارش های فنی

·                  گزارش تحقیق

·                  آمارها 

·                  پروانه های ثبت اختراعات

·                  صورت جلسه ها

·                  مشاهدات فردی 

·                   بانکهای اطلاعاتی در اینترنت همچون :  Medline  برای استفاده از مدلاین می توانید از لینک های سمت راست صفحه استفاده کنید.
منبع: دکتر محمد کمالی به نقل از سایت؛ www.mkamali.com

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 20 اردیبهشت 1389    | توسط: علی عبدالی    | طبقه بندی: روش تحقیق،     |
نظرات()